Anhörigstöd, teckenspråk

Det finns många anhöriga som hjälper eller stödjer en närstående i hemmet. Det kan vara från socialt stöd till mer omfattande hjälp med personlig omvårdnad och sjukvårdande uppgifter.

Att hjälpa någon känns ofta meningsfullt, men ibland innebär det begränsade möjligheter att behålla egna intressen och sociala kontakter.

Senast granskad/publicerad: