Detta kan hemtjänst bestå av, teckenspråk

Hemtjänst kan exempelvis bestå av:

  • hjälp och stöd med personlig omvårdnad
  • inköp
  • måltider
  • tvätt och städning
  • ledsagning
  • trygghetslarm
  • anhörigavlösning

Det är dina behov som avgör vilka insatser du kan få och du beviljas hjälp med sådant som du själv inte kan utföra eller kan få tillgodosett på annat sätt.

Senast granskad/publicerad: