Utbildad personal dygnet runt, teckenspråk

En stor del av personalen i hemtjänsten är utbildade undersköterskor och de finns tillgängliga dag- och kvällstid. Under natten arbetar en nattpatrull.

Senast granskad/publicerad: