Tågtrafik, teckenspråk

Jönköping har goda lokala och regionala tågförbindelser på sträckan Skövde – Falköping – Jönköping – Nässjö.

Regionaltågen ansluter till det nationella järnvägsnätet i Skövde, Falköping och Nässjö. Det gör att Jönköping har goda anslutningar mot till exempel Stockholm/Malmö-Kastrup-/Köpenhamn via Nässjö, mot Göteborg via Falköping och mot Stockholm via Skövde.

På sikt kommer Jönköpings roll i det nationella järnvägsnätet att stärkas. En gemensam station för Götalandsbanan (höghastighetsbana för persontrafik mellan Stockholm och Göteborg) och Europabanan (höghastighetsbana för persontrafik mellan Stockholm och Köpenhamn) planeras i Jönköpings stadskärna, söder om Munksjön.

Senast granskad/publicerad: