Föreningsliv, teckenspråk

Jönköpings kommun har ett rikt föreningsliv med hundratals aktiva föreningar. I vårt "Föreningsregister" hittar du förteckningar över alla registrerade föreningar i kommunen.

Under länken Föreningar och föreningsliv finns information och stöd till dig som jobbar med föreningsarbete, till exempel vilka bidrag som finns att söka. Vill du starta en ny förening finns broschyren "Att bilda en förening" som stöd och hjälp.

Senast granskad/publicerad: