Kultur, teckenspråk

Vi har ett rikt kulturutbud som olika organisationer, föreningar och andra aktörer står bakom. Genom kommunens verksamhet, och i samverkan med andra aktörer, ska vi ge alla kommuninvånare ett kvalitativt och brett utbud av kultur i hela kommunen.

Aktiviteter och evenemang hittar du i evenemangskalendern på Destination Jönköpings hemsida.

Bibliotek

I kommunen finns det 14 bibliotek samt bokbuss och bokbil. Biblioteket har ett stort utbud av olika slags media, som böcker, tal- och ljudböcker, musik, film, tidningar och möjlighet att söka i databaser och använda datorer.

På stadsbiblioteket i Jönköping finns också ett utbud av teckenspråkstolkade filmer och böcker, främst riktade till barn och unga.

Evenemangskalender (text)

Bibliotek (text)

Senast granskad/publicerad: