Vandringsleder, teckenspråk

Man kan vandra många, många mil längs markerade vandringsleder i kommunen. Somliga i tätortsnära terräng, andra genom småländska skogar och vackra kulturlandskap.

Vandringsleder är röjda och ofta markerade gångstigar för rekreation och motion, vanligen på landsbygden. Kommunen har fina friluftsområden och de flesta är tätortsnära. Vandringsleder, strövområden och friluftsområden ger dig möjlighet till avkoppling, friluftsliv, upplevelser, frisk luft, spänning och motion.

Vandringsleder och promenader (text)

Senast granskad/publicerad: