Lättläst om Jönköpings kommun

Här kan du läsa om Jönköpings kommun.
Du får veta vad kommunen gör
och vilken hjälp du kan få av kommunen.

Bara en del av informationen
på kommunens hemsida
är skriven på lättläst svenska.

Om Jönköping

I Jönköpings kommun bor fler än 140 tusen människor.
Över 65 tusen bor i själva staden Jönköping.
Huskvarna, Gränna, Bankeryd, Norrahammar, Tenhult och Taberg
är de största orterna utanför staden.

Detta arbetar kommunen med

En kommun har ansvar för mycket
som människor i kommunen behöver.
Det står i lagen
vad kommunen har ansvar för.

Kommunen har ansvar för
att äldre och personer med funktionsnedsättning
får hjälp, vård och stöd som de behöver.

Kommunen har ansvar för att det finns skolor.
Alla barn och ungdomar ska kunna gå i skolan
och undervisningen i skolan
ska följa de regler som finns.

Kommunen har ansvar för
att skydda miljön i kommunen
och människornas hälsa.
Kommunen ska kontrollera
så att inga människor eller företag
släpper ut farliga ämnen i naturen.

Kommunen har ansvar för
att hämta sopor och köra dem
till rätt ställe.

Kommunen har ansvar för att
gator och vägar är rena.

Kommunen har ansvar för att
alla i kommunen
har rent vatten att dricka och tvätta sig i.

Kommunen har ansvar för
att avloppet fungerar
och att vattnet från avloppet blir renat.

Kommunen har ansvar för
att människor får veta
vad de ska göra om något farligt händer.

Kommunen ordnar sådant
som människor kan göra på fritiden.

Senast granskad/publicerad: