Lättläst om barn och utbildning

Kommunen ska se till att det finns förskolor,
skolor och fritidshem.
Kommunen ser också till
att det finns utbildning för vuxna och invandrare.

För att få veta mer om barn och utbildning
ska du ringa till kommunens kontaktcenter på

Telefon 036-10 50 00

Förskola och fritidshem

Kommunen ser till att det finns barnomsorg.
Barnomsorg betyder att någon tar hand om barnen
när föräldrarna arbetar eller studerar.

Förskola är en sorts barnomsorg.
På förskolan får barnen leka med andra barn.
Barnen får också lära sig något.
Förskolan är till för barn mellan 1 och 5 år.

Familjedaghem är en annan sorts barnomsorg.
Då är barnen hemma hos en vuxen.

Skolbarn kan få gå till ett fritidshem efter skolan.
Föräldrarna betalar
för att barnen ska få gå på förskola, familjedaghem eller fritidshem.

Vill du söka plats för ditt barn
på en förskola, familjedaghem eller ett fritidshem
ska du tala med kommunens kontaktcenter.
Deras telefonnummer är 036-10 50 00.

Förskoleklass

Det år barnen blir 6 år börjar de i förskoleklass.
Förskoleklassen är i samma hus som skolan.
Förskoleklassen och de yngre barnen i grundskolan
leker och arbetar mycket tillsammans.

Grundskola

I Jönköping finns många grundskolor
som kommunen sköter.
Föreningar och privata företag driver också skolor.

Barn med funktionsnedsättning ska helst gå
i en vanlig klass tillsammans med sina kompisar.
För barn som behöver mycket hjälp och träning
finns särskoleklasser.

Barn som har långt till skolan kan få åka skolskjuts.

Alla barn mellan 7 och 15 år måste gå i skolan.
Att gå i grundskolan kostar ingenting.
Lunchen i grundskolan är också gratis.

Gymnasieskola

Efter grundskolan fortsätter de flesta elever till gymnasieskolan.
I gymnasieskolan får eleverna välja
vad de vill studera.
De får välja ett program.

Det finns program där eleverna lär sig ett yrke.
Bilmekaniker och frisör är sådana program.
Andra program passar för elever
som vill studera vidare på universitet.
De eleverna kan till exempel välja att läsa
ekonomi, språk eller naturvetenskap.

I Jönköping finns flera gymnasieskolor
som kommunen har ansvaret för.

Det finns också många gymnasieskolor
som drivs av företag eller föreningar.

Vuxenutbildning

Kommunens utbildning för vuxna heter Vuxenutbildning.
Inom vuxenutbildningen kan vuxna personer läsa sådana ämnen
som barn och ungdomar läser på grundskolan och gymnasiet.

Svenska för invandrare

Personer som kommer från ett annat land
kan få lära sig svenska på Sfi.
Sfi är en förkortning av Svenska för invandrare.
Vill du veta mer om utbildning för vuxna
eller svenska för invandrare
ska du ringa telefonnummer 036-10 50 00.

Senast granskad/publicerad: