Lättläst om bygga, bo och miljö

Kommunen ska se till att det finns vatten, avlopp
och sophämtning.
Kommunen skriver också planer
om var det ska finnas hus, gator och parker.

Bostäder

Kommunen gör planer över olika områden
och talar om var det är bra att ha bostäder.
Vill du veta var kommunen planerar
att det ska byggas nya bostäder
ska du ringa till kontaktcentret på telefonnummer 036-10 50 00.

Villor

Om du vill bygga ett hus
ska du fråga kommunen om lov först.
Du måste ha tillstånd att bygga.
Tillståndet heter bygglov.

Du ska också ha bygglov
om du vill bygga om ett hus som redan finns.
Du får inte heller riva ett hus
utan att ha frågat kommunen om lov.
Du kan ringa till kontaktcentret för att få hjälp.
Telefonnumret är 036-10 50 00.
Det kostar pengar att söka bygglov.
Även om man inte får bygga
eller ångrar att man sökt bygglov
måste man betala.

Bostadsanpassning

Personer med funktionsnedsättning kan få bidrag
från kommunen för att bygga om sitt hus.
Du söker då om bidrag för bostadsanpassning.

Energirådgivning

Kommunens energirådgivare talar om
hur du kan spara energi
och göra sådant som är bra för miljön.
Tala med energirådgivaren
för att få veta hur du kan spara energi i ditt hus.
Energi- och klimatrådgivarna nås via telefonnummer 036-10 72 81.

Senast granskad/publicerad: