Lättläst om kommun och politik

Landet Sverige är uppdelat i 290 kommuner.
Vi betalar pengar till den kommun vi bor i.
Det kallas kommunalskatt.

Vi får också vara med och bestämma
hur kommunen ska använda pengarna.
Det gör vi när det är val i kommunen
genom att rösta på de politiker
som vi vill ska bestämma i kommunen.

Det är val i kommunen vart fjärde år,
då är det val till kommunfullmäktige
På samma gång väljer vi politiker
till riksdagen och landstinget.

Kommunfullmäktige

De politiker som vi väljer
är med i kommunfullmäktige.
När vi röstar bestämmer vi
hur många politiker från varje parti
som ska vara med i kommunfullmäktige.
Det parti som får flest röster
får flest politiker i kommunfullmäktige.

I kommunfullmäktige i Jönköping finns 81 politiker.
Kommunfullmäktige har möte en gång i månaden
och då får alla komma och lyssna.

Kommunfullmäktige pratar om sådant som är viktigt för Jönköping.
De bestämmer till exempel hur kommunen ska använda pengarna
och vad som ska hända i kommunen i framtiden.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av politiker
som bestämmer om många saker.
och kontrollerar så att det som har bestämts blir gjort.
Politikerna i kommunstyrelsen tar reda på fakta om sådant
som kommunfullmäktige ska bestämma om.
Sedan föreslår de hur kommunfullmäktige ska bestämma.

Kommunens nämnder

Kommunens nämnder består av politiker
som bestämmer olika saker.
Till exempel bestämmer en nämnd om hur det ska vara i skolan
och en annan nämnde bestämmer om hur gamla människor ska få hjälp.

Politikerna i nämnderna bestämmer
hur det ska fungera inom deras område.
Men det är de som arbetar inom kommunens olika förvaltningar
som ser till så att det blir som politikerna bestämt.

Alla ska få veta och tycka

Politikernas arbete är offentligt.
Det betyder att alla ska få veta vad politikerna bestämmer.
Du kan få läsa protokollen.
Protokoll är anteckningar
där det står vad politikerna bestämt.
Protokollen finns i Rådhuset.

Alla som bor i kommunen
kan ge förslag till politikerna.
Du kan ringa, skriva eller skicka e-post med ditt förslag.

Du kan klaga

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du klaga.
Då ska du tala med den som har fattat beslutet.

Kommunens pengar

Det kostar mycket pengar
att sköta en kommun.
Mest pengar går till skolan
och till omsorg om gamla människor
och till personer med funktionsnedsättning.

Kommunen får sina pengar från människorna
som bor i Jönköping.
Vi betalar alla skatt till kommunen.
Kommunen får också in pengar från avgifter.
Till exempel betalar de som har barn på förskola (dagis)
eller hemtjänst
Du betalar för och sophämtning, avlopp och vatten i kranen.

Regeringen ger också bidrag till kommunerna.
Statsbidrag kallas det och är pengar.

Senast granskad/publicerad: