Lättläst om omsorg och hjälp

Ibland kan bli problem i familjen.
Då kan socialtjänsten hjälpa till.

Ibland kan bli problem i familjen.
De vuxna kanske inte kommer överens.
Det kan hända sådant som gör
att föräldrarna inte kan ta hand om sina barn på ett bra sätt.

Både unga människor och vuxna
kan få problem med alkohol eller andra droger.
Går det riktigt illa kanske någon börjar begå brott.
Om du råkar ut för något sådant
eller något annat svårt
kan du be kommunen om hjälp.

Personalen på kommunens socialförvaltning
kan hjälpa dig att komma tillrätta med svårigheter
som drabbar dig eller din familj.

Behöver du prata med någon
som kan ge dig stöd och hjälp
kan du ringa till Kontaktcenter
De kan koppla dig till socialförvaltningen.
Telefonnumret är 036- 10 50 00.

Senast granskad/publicerad: