Lättläst om alkohol och droger

Socialtjänsten kan hjälpa den som dricker för mycket alkohol
eller använder narkotika eller andra droger.
Om du tycker att du dricker för mycket alkohol
eller om du känner någon som gör det
kan du ringa 036-10 53 18.
Du kan också kontakta sjukvården.

Du kan ansöka om hjälp mot ditt missbruk
vid socialförvaltningens myndighetssektion.
Mottagningen finns på Kapellgatan 21, Jönköping.
Du kan också ringa på telefon 036-10 53 18.

På Myntgatan 7 finns Junepol.
Dit kan du vända dig direkt.
Du kan ringa 036-10 58 62.

På Slottgatan 30 finns Slottsgruppen.
Dit kan du också vända dig direkt.
Du kan ringa 036-10 69 70 eller 036-10 69 72.

Senast granskad/publicerad: