Lättläst om barn och ungdomar

Barn och ungdomar som bor i Jönköping
ska få växa upp under trygga villkor.
Barn som har det svårt ska få stöd och skydd.

Om man inte kan komma överens med föräldrarna
om vad som är bäst
måste socialtjänsten ta reda på
vilket stöd och hjälp barnet behöver.

De som arbetar på en skola
måste anmäla till socialtjänsten
om de tror att barn far illa.

Alla som tror att ett barn far illa
kan ringa till socialtjänstens barn- och ungdomskontor.Det finns flera kontor.

Här kan du se var de finns och vilket telefonnummer du ska ringa »

Den hjälp man kan få från socialtjänsten kan vara
stödsamtal, kontaktperson, kontaktfamilj eller
olika former av vård och behandling.

Du kan också ringa till socialtjänsten
för att få hjälp om du har problem i familjen.
Hos dem kan du få råd och stöd
för barn, vuxna och familjer.
Det kostar ingenting.
Ring till Kontaktcenter telefonnummer 036-10 50 00.
Kontaktcenter kopplar dig till rätt person.

Senast granskad/publicerad: