Lättläst om funktionsnedsättning

Du som har funktionsnedsättning kan få hjälp.
Du kan till exempel få hjälp med boende,
och en personlig assistent,
med arbete, sysselsättning och saker att göra på fritiden.

För att få veta mer om hjälp för dig med funktionsnedsättning
kan du ringa till kommunens kontaktcenter på

Telefon 036-10 50 00

Söka hjälp

När du vill söka hjälp
ska du prata med en handläggare.
Handläggaren är en person
som tar hand om ditt ärende.
Du ska ringa telefonnummer 036-10 50 00
om du vill tala med en handläggare.

Resor

Om din funktionsnedsättning gör
att du inte kan åka buss
kan du ansöka hos Länstrafiken om att få färdtjänst.
Då kan du få åka bil eller minibuss dit du ska.

Här finns Länstrafikens webbplats Länk till annan webbplats.

Parkeringstillstånd

Du som har rörelsehinder
och behöver köra nära ingången till olika byggnader
kan få parkeringstillstånd.
Parkeringstillståndet är en lapp
som visar att du har rätt
att parkera på en handikapplats.

Vill du ansöka
om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
ska du ringa till Kontaktcenter
på telefon 036-10 50 00.

Bostad för dig med funktionsnedsättning

Kommunen kan ordna bostad med stöd
för dig som har funktionsnedsättning.
Du kan också få bidrag
för att bygga bort hinder i din egen bostad.

För att få veta mer om bostad för dig med funktionsnedsättning
kan du ringa till kommunens kontaktcenter på

Telefon 036-10 50 00

Gruppbostad

I en gruppbostad finns personal
som kan hjälpa dig på dagen och på natten.
I en gruppbostad finns flera små lägenheter.
Där finns också rum som du delar med andra.
Köket och tv-rummet är sådana rum
som du delar med de andra.

Servicebostad

Servicebostäder är lägenheter
som finns i vanliga bostadshus.
I servicebostaden finns service
och personal som är till för dig som bor i huset.

Bygga om i din bostad

Du kan få olika hjälpmedel.
Hjälpmedel kan göra
att du klarar av att bo kvar i din egen bostad.

Kommunen kan i vissa fall bidra med pengar
för att bygga om i din bostad.
Bygga om i bostaden kan vara
att du vill göra dörrar bredare
eller ha en ramp utanför dörren.
Det kallas bostadsanpassning.

Om du vill veta mer om bostadsanpassning
ska du ringa telefonnummer 036-10 50 00.

Individuell plats för dig med funktionsnedsättning

Du som har psykisk, fysisk eller
intellektuell funktionsnedsättning
kan få hjälp av en arbetskonsulent
för att få en individuell plats på öppna arbetsmarknaden.

För att få veta mer om individuell plats
kan du ringa till kommunens kontaktcenter på

Telefon 036-10 50 00

Du behöver vara delaktig och motiverad
till att hitta en individuell plats på öppna arbetsmarknaden.

Tillsammans med din arbetskonsulent
arbetar du för att du ska nå dina mål.

Du ska komma på bokade möten,
svara på samtal och sms och
avboka när du inte kan komma.

Att börja på en individuell plats
innebär att din vardag förändras.
Du kanske behöver ändra på dina vanor och rutiner.

Du behöver informera din arbetskonsulent
om viktiga händelser i ditt liv så som
medicinjusteringar,
mående,
familjesituation,
längre ledigheter.

Dina sociala kontakter är viktiga.
Vi ser gärna att de närmaste är med i
processen.

Hur kan samarbetet se ut?

Du och arbetskonsulenten
träffas regelbundet och
har kontakt via telefon, sms eller email.

Ni gör en arbetsprofil tillsammans,
I den får du berätta vad du är bra på och
vad somvär viktigt för dig.

Ni skriver ner dina mål i en arbetsplan
och gör studiebesök tillsammans.

Målet är att hitta en plats för dig inom tre månader.
Det kan ta kortare eller längre tid
att hitta en plats som passar just dig.
Vi har inga färdiga platser.

Arbetskonsulenten ger stöd efter dina behov.
Det kan vara att stötta dig i
kontakter med andra myndigheter eller
ge stöd i att skriva personligt brev och cv.

När ni har hittat en individuell plats,
kommer arbetskonsulenten att besöka dig på
arbetsplatsen.
Ni kommer att prata om vad som fungerar bra
och vad som kan bli ännu bättre.

För att komma till en arbetskonsulent
behöver du ett beslut om daglig verksamhet
från en LSS/SoL handläggare på kommunen.

För mer information
kontakta din handläggare eller funktionshinderomsorgen
genom att ringa Kontaktcenter

Telefon 036-10 50 00

Personlig hjälp för dig med funktionsnedsättning

Om din funktionsnedsättning gör
att du har svårt att klara dig själv
kan du ansöka om personlig assistent.
En personlig assistent är en person
som finns med dig
och hjälper dig med sådant
som du inte klarar själv.

För att få veta mer om personlig hjälp
ska du ringa till kommunens kontaktcenter på

Telefon 036-10 50 00

Det kan vara att tvätta dig och klä på dig
eller att hjälpa till när du ska äta.
En personlig assistent kan också hjälpa dig
om du har svårt att tala med
eller förstå andra människor.
Du kan själv vara med och välja
vem du vill ha som personlig assistent.

Kontaktperson

Du som behöver hjälp
för att komma ut och träffa andra människor
kan få en kontaktperson.
Ni träffas några gånger i månaden
och gör något roligt tillsammans.

Ledsagare

Om du behöver hjälp
för att göra olika saker på fritiden
har du rätt till en ledsagare.

Hjälp att hålla ordning på pengar

Om du behöver hjälp
med att ta hand om dina egna pengar
eller det som du äger
kan du få hjälp av en annan person.
Den personen kallas god man eller förvaltare.

Vill du veta mer om god man eller förvaltare
ska du ringa

Telefon 036-10 50 00

Senast granskad/publicerad: