Lättläst om funktionsnedsättning

Du som har funktionsnedsättning kan få hjälp.
Du kan till exempel få hjälp med boende,
och en personlig assistent,
med arbete, sysselsättning och saker att göra på fritiden.

Söka hjälp

När du vill söka hjälp
ska du prata med en handläggare.
Handläggaren är en person
som tar hand om ditt ärende.
Du ska ringa telefonnummer 036-10 50 00
om du vill tala med en handläggare.

Resor

Om din funktionsnedsättning gör
att du inte kan åka buss
kan du ansöka hos Länstrafiken om att få färdtjänst.
Då kan du få åka bil eller minibuss dit du ska.

Här finns Länstrafikens webbplats » Länk till annan webbplats.

Parkeringstillstånd

Du som har rörelsehinder
och behöver köra nära ingången till olika byggnader
kan få parkeringstillstånd.
Parkeringstillståndet är en lapp
som visar att du har rätt
att parkera på en handikapplats.

Vill du ansöka
om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
ska du ringa till Kontaktcenter
på telefon 036-10 50 00.

Senast granskad/publicerad: