Lättläst om bostad för dig med funktionsnedsättning

Kommunen kan ordna bostad med stöd
för dig som har funktionsnedsättning.
Du kan också få bidrag
för att bygga bort hinder i din egen bostad.

Gruppbostad

I en gruppbostad finns personal
som kan hjälpa dig på dagen och på natten.
I en gruppbostad finns flera små lägenheter.
Där finns också rum som du delar med andra.
Köket och tv-rummet är sådana rum
som du delar med de andra.

Servicebostad

Servicebostäder är lägenheter
som finns i vanliga bostadshus.
I servicebostaden finns service
och personal som är till för dig som bor i huset.

Bygga om i din bostad

Du kan få olika hjälpmedel.
Hjälpmedel kan göra
att du klarar av att bo kvar i din egen bostad.

Kommunen kan i vissa fall bidra med pengar
för att bygga om i din bostad.
Bygga om i bostaden kan vara
att du vill göra dörrar bredare
eller ha en ramp utanför dörren.
Det kallas bostadsanpassning.

Om du vill veta mer om bostadsanpassning
ska du ringa telefonnummer 036-10 50 00.

Senast granskad/publicerad: