search
Sök
menu
Meny
Sök

Lättläst om individuell plats för dig med funktionsnedsättning

Du som har psykisk, fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan få hjälp av en arbetskonsulent för att få en individuell plats på öppna arbetsmarknaden.

Du behöver vara delaktig och motiverad till att hitta en individuell plats på öppna
arbetsmarknaden.

Tillsammans med din arbetskonsulent arbetar du för att du ska nå dina mål.

Du förväntas komma på bokade möten, svara på samtal och sms och avboka när du
inte kan komma.

Att börja på en individuell plats innebär att din vardag förändras. Du kanske
behöver ändra på dina vanor och rutiner.

Du behöver informera din arbetskonsulent om viktiga händelser i ditt liv så som
medicinjusteringar, mående, familjesituation eller längre ledigheter.

Dina sociala kontakter är viktiga och vi ser gärna att de närmaste är med i
processen.

Hur kan samarbetet se ut?

Du och arbetskonsulenten kommer att träffas regelbundet och ha kontakt via
telefon, sms eller email.

Ni gör en arbetsprofil tillsammans, där du får berätta vad du är bra på och vad som
är viktigt för dig. Ni skriver ner dina mål i en arbetsplan och gör studiebesök
tillsammans.

Målet är att hitta en plats för dig inom tre månader. Det kan ta kortare eller längre
tid att hitta en plats som passar just dig – vi har inga färdiga platser.

Arbetskonsulenten ger stöd efter dina behov. Detta kan vara att stötta dig i
kontakter med andra myndigheter eller ge stöd i att skriva personligt brev och cv.

När ni har hittat en individuell plats, kommer arbetskonsulenten att besöka dig på
arbetsplatsen. Ni kommer att prata om vad som fungerar bra och vad som kan bli
ännu bättre.

För att komma till en arbetskonsulent behöver du ett beslut om daglig verksamhet
från en LSS/SoL handläggare på kommunen.

För mer information kontakta din handläggare eller funktionshinderomsorgen genom att ringa Kontaktcenter 036-105000.