Lättläst om personlig hjälp för funktionsnedsatta

Om din funktionsnedsättning gör
att du har svårt att klara dig själv
kan du ansöka om personlig assistent.
En personlig assistent är en person
som finns med dig
och hjälper dig med sådant
som du inte klarar själv.

Det kan vara att tvätta dig och klä på dig
eller att hjälpa till när du ska äta.
En personlig assistent kan också hjälpa dig
om du har svårt att tala med
eller förstå andra människor.
Du kan själv vara med och välja
vem du vill ha som personlig assistent.

Kontaktperson

Du som behöver hjälp
för att komma ut och träffa andra människor
kan få en kontaktperson.
Ni träffas några gånger i månaden
och gör något roligt tillsammans.

Ledsagare

Om du behöver hjälp
för att göra olika saker på fritiden
har du rätt till en ledsagare.

Hjälp att hålla ordning på pengar

Om du behöver hjälp
med att ta hand om dina egna pengar
eller det som du äger
kan du få hjälp av en annan person.
Den personen kallas god man eller förvaltare.
Vill du veta mer om god man eller förvaltare
ska du ringa telefonnummer 036-10 50 00.

Senast granskad/publicerad: