Lättläst om omsorg om äldre

Kommunens äldreomsorg är till för dig som är gammal
och behöver hjälp.
Du kan få hjälp på olika sätt.

För att få veta mer om äldreomsorgen
ska du ringa till kommunens kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

När du behöver vård och omsorg kan du få hjälp.
Du kan få hemtjänst i ditt hem
och hjälp med det du behöver för att kunna bo kvar hemma.

Hemtjänsten åker hem till dem som behöver hjälp.
De kan hjälpa dig att stiga upp och tvätta dig.
De kan också se till så att du får din medicin.

Det finns även andra sorters stöd för dig
Exempel på stöd är trygghetslarm, dagverksamheter, mötesplatser och korttidsboende.

Fixartjänster

Alla som har fyllt 70 år
kan få hjälp att byta lampor,
hänga gardiner och annat.
Det hjälper en service-person till med.

Här finns mer information om service-personen

Äldreboende

För gamla människor som inte klarar
att bo kvar i sitt eget hem finns äldreboenden.
Där arbetar personal på dagen och på natten
för att ta hand om gamla.

Färdtjänst

Färdtjänst är till för personer
som har svåra funktionsnedsättningar.
Kan du inte ta dig till och från olika platser med egen bil
eller buss kan du få åka taxi.
Länstrafiken har hand om färdtjänsten.

Här finns Länstrafikens webbplats Länk till annan webbplats.

Gemenskap

Vill du träffa andra människor
kan du komma till en träffpunkt.
Det är lokaler där ni kan prata
och ta en kopp kaffe tillsammans.
Ibland är det sång och musik på träffpunkterna.

Kontakt

Har du frågor om äldreomsorg
kan du ringa till kontaktcenter
på telefonnummer 036-10 50 00.

Senast granskad/publicerad: