search
Sök
menu
Meny

Rosenlunds herrgård

I februari 2017 återinvigdes herrgårdsbyggnaden på Rosenlunds herrgård med anor från 1700-talet. Lokalen kan hyras för vigsel och arrangemang. Under sommaren erbjuds visningar.

Det tog sin tid, arbetet med att restaurera herrgårdsbyggnaden som hovrättsrådet Gustaf Mauritz Posse lät bygga i slutet av 1700-talet. Under 2015-2017 återskapades den gamla herrgårdsbyggnaden varsamt steg för steg.  Projektering av den intilliggande stallbyggnaden och Posses park har skett under våren.

Herrgården är idag en mötesplats för b.la. borgerliga vigslar, interna möten och kulturarrangemang.

Varmt välkommen!