Visingsötrafiken: Färja mellan Gränna och Visingsö

Färja

Här hittar du information om färjan mellan Gränna och Visingsö. Du kan köpa biljett online eller på hamnkontoret i Gränna.

Färjan avgår regelbundet året om. Resan tar cirka 25 minuter. 

Boka och betala din biljett, och ladda ditt resekort via vår onlinetjänst. Det går också att köpa biljetter på Hamnkontoret Gränna.

Bra att veta för dig som ska besöka Visingsö

Tidtabell färjan Gränna-Visingsö

Tidtabell färjan Gränna-Visingsö

Anropsstyrda turer

Turerna 23.40 och 00.45 från Visingsö samt 00.15 och 01.15 från Gränna kör på efterfrågan. Det innebär att du måste beställa färjan för att den ska köra.

Så här gör du för att beställa färjan för de anropsstyrda turerna:

  1. Du ringer direkt till färjan på tel: 010-1767565 mellan kl 22.00 och kl 23.30 samma dag du vill beställa färjan.
  2. Du ringer hamnkontoret i Gränna på 036-10 37 70 under dess öppettider och beställer färjan.

Prislista, betalningssätt och biljettvisering Visingsötrafiken

Prislista

Nedan hittar du prislistan som gäller från och med 3 januari 2022.

Prislista för Visingsöleden 2022

Betalningssätt

Biljetten ska förköpas innan ombordstigning. Förköp din biljett via online-tjänsten eller på Hamnkontoret under dess öppettider. Hamnkontoret är öppet året om, se separat information om öppettider, och tar emot både kontanter och betalkort vid köp av biljett.

Under högsäsong juni-augusti kan du också betala din biljett i bilkön - observera att du endast kan betala med betalkort då.

Resekort Period Jönköpings Länstrafik
Jönköpings Länstrafiks resekort Period gäller för resa med färjan, om kortet gäller för Jönköpings län eller för Gränna, och mot att du visar upp kvitto.

Om du saknar biljett
Om du inte har köpt biljett före resan, och inte har betalkort, så ber vi dig om legitimation och fakturerar biljettkostnaden. Du som resenär ansvarar för att ha en giltig biljett.

Biljettvisering och giltighet

Biljetten gäller alltid tur och retur Gränna–Visingsö, och ska visas upp i riktning från Gränna till Visingsö. Biljetten ska vara köpt innan ombordstigning. Du som resenär ansvarar för att ha en giltig biljett.

Cykel på färjan

Det kostar 10 kr att ta med cykel eller moped ombord. Biljetten finns på onlinetjänsten under rubriken Tillval. Priset ingår vid resa med 10-resorskort vuxen eller barn.

Boka plats för fordon på färjan mellan Gränna och Visingsö

Fordonsplats, tur och retur, måste förbokas via onlinetjänsten eller på hamnkontoret i Gränna minst 30 minuter före avgång (10 minuter före i lågsäsong). Ange registreringsnummer, fordonstyp och antal passagerare vid bokning.

Kom ihåg att om du vill betala kontant, måste du köpa din biljett på hamnkontoret innan du går ombord.

OBS! Platsbeställt fordon måste vara vid färjan minst 5 minuter före avgång.

Ombokning och avbokning

Boka om din fordonsplats via onlinetjänsten om du får förhinder. Biljetten är ombokningsbar fram till 1 timme innan avgång utan ytterligare avgift. Återbetalning av köpt biljett kan göras vid avbokning senast 7 dagar före avgång, kontakta då Hamnkontoret. Detta gäller även för personbiljett.

Bokade fordon

Bokade fordon ställer sig i fil 1-4 i Grännas hamn.

Höga fordon (husvagn, husbil) ställer sig i fil 3-4.

Ej bokade fordon

Har du inte bokat ditt fordon så ska du ställa dig i filen för obokade fordon. I Gränna är det fil 7 och på Visingsö är det fil 1. Står man i obokade filen är det i mån om plats som gäller, det finns inga garantier för att du kommer med på önskad tur.

Parkering vid färjeläget Gränna hamn

Det finns gott om parkeringar vid färjeläget i Gränna. Där finns också restauranger, kiosker och toaletter. Det går att vänta på färjan inomhus.

På hamnkontoret vid färjeläget kan du köpa färjebiljetter och ladda resekort.

Parkering vid färjeläget Visingsö hamn

Visingsö är en miljö att värna om. Vi rekommenderar alla besökare till ön att låta bilen stå kvar i Gränna, om möjligt. Vill ni ha med bilen över till Visingsö finns parkeringar nära färjeläget.

Vid färjeläget på Visingsö finns kiosk, toaletter och väntsal.

Tips vid ombordstigning

Sommartid
Under sommaren är trycket på färjorna stort. Köer och väntetider kan förekomma. Planera ditt resande och åk i god tid för att undvika långa köer. Fordonsplats ska bokas i förväg. Tiderna markerade med ett H i tidtabellen är högre belastade. Ett tips är att åka på förmiddagarna eller att samåka eller att parkera bilen och åka som fotgängare med färjan.

Var beredd
Var beredd att köra ombord på färjan så snart den har lagt till. Fordon släpps ombord i turordning, följ personalens anvisningar.

Var uppmärksam
Var uppmärksam på vad som händer, tala inte i mobiltelefon vid ombordkörning.

Kör nära fordonet framför dig
Kör ända fram till grindarna eller nära fordonet framför dig. Då ryms fler bilar på däcket. Undantag: Handikappfordon, som lämnar en lucka till framförvarande fordon.

Stäng av motorn och släck lyset
När du parkerat ombord, stäng av motorn och dra åt handbromsen. Släck alla ljus på bilen, speciellt kvällstid. Billjusen bländar vägfärjans kapten och även andra fartyg i närheten. Stanna kvar i ditt fordon under resan.

Mc-förare
Se till att din motorcykel är parkerad så att den inte riskerar att falla omkull, om färjan kränger.

Fotgängare och cyklister
Gå ombord på den markerade gångvägen på vägfärjans ena sida och led cykeln om du cyklar. När färjan lägger till, lämnar du genom att hålla dig till den markerade gångvägen som leder mot land. Tänk på att inte gå ut i bilarnas filer vid lastning och lossning.

Visingsötrafikens resekort

På hamnkontoret i Gränna kan du som reser med oss regelbundet köpa ett resekort. Resekortet laddas med vald produkt vid köpet. Du registreras som användare i vårt system. Via vår onlinetjänst kan du själv fylla på kortet.

Resekortet är inte personligt men kan endast användas av en resenär per resa. En 5- eller 10-resorsladdning har en giltighet på 2 år efter att första resan genomförs.

Kollektivtrafik på Visingsö

På Visingsö finns länstrafikens busslinje Öasvängen, linje 126.

Tidtabell för Öasvängen, linje 126, Jönköpings länstrafik Länk till annan webbplats.

Vad kan jag göra på Visingsö?

För mer information om att hyra cyklar, remmalag och andra aktiviteter på Visingsö, besök webbplatsen för turistinformation.

Besöksguide Visingsö Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta turistinformation på telefon eller via e-post.

Telefon: 0771-211 300

E-post: info@destinationjonkoping.se

Frågor och svar om Visingsötrafiken

Fordon med förtur

Visingsötrafiken tillämpar det regelverk för förtur som omnämns i trafikförordningen kap 11§7. Det innefattar exempelvis akut blåljusverksamhet, veterinär under utryckning, sjuktransporter, färdtjänst etc. Förtur kan även ges fordon som svarar för åtgärder i samband med akut vattenläcka i det kommunala VA-nätet eller akuta strömavbrott.

Kan jag få trafikinformation på sms?

Du kan prenumerera på trafikinfo från Visingsöleden via sms.

Du får enkelt och smidigt information direkt från Trafikverket om eventuella trafikstörningar på färjeleden. Allt du behöver göra är att registrera ditt mobilnummer via länken. Du som vill avregistrera din prenumeration gör det på samma ställe.

Tjänsten är kostnadsfri och tillhandahålls av Trafikverket.

Prenumerera på trafikinformation via sms Länk till annan webbplats.

Vem ansvarar för Visingsötrafiken?

Jönköpings kommun är huvudman för färjeleden Gränna–Visingsö. Trafikverkets färjerederi kör Visingsöleden på uppdrag av kommunen.

Trafikverkets färjerederi Länk till annan webbplats.

Vilka färjor trafikerar Gränna-Visingsö?

Färjan Braheborg trafikerar leden och tar nästan 400 passagerare.

Färjan Ebba Brahe kör dagligen sommartid och tar ca 300 passagerare. Övrig tid på året trafikerar hon vid vissa trafiktoppar.

Färjan Christina Brahe är en reservfärja och tar ca. 200 passagerare

Vad gäller för farligt gods på färjan?

På vägfärjor gäller begränsningar för transport av ämnen som klassificeras som farligt gods. Det kan till exempel vara gas, sprängämnen, lättantändliga eller frätande vätskor.

Förare av fordon med last av farligt gods ska ange detta vid bokning och dessutom kontakta befälhavaren innan ombordkörning sker.

Hur jobbar ni med säkerhet, kvalitet och miljö?

Trafikverkets färjerederi jobbar aktivt med säkerhet och kvalitet.

Om säkerhet och kvalitet på Trafikverkets webb Länk till annan webbplats.

Information about the ferry between Gränna and Visingsö in English

You can purchase a ticket for the ferry between Gränna and Visingsö online or at the Harbour Office in Gränna. There are regular departures all year round. The crossing takes approximately 25 minutes.

You can book and pay for your ticket and top up your Travel Card online. Tickets can also be purchased at the Harbour Office in Gränna.

Book your trip online here Länk till annan webbplats.

Ferry timetable Gränna and Visingsö

Timetable

Request crossings

The 23.40 and 00.45 crossings from Visingsö and the 00.15 and 01.15 crossings from Gränna are request crossings. This means you must book the ferry for it to operate.

If you would like to arrange a request crossing you can
1. Call the ferry directly on +4610-1767565 between 22.00 and 23.30 on the day of the crossing.
2. Call the Harbour Office in Gränna on +4636-10 37 70 during normal opening hours.


Price list, payment, and presentation of tickets

Price list, Visingsöleden ferry link

Payment

You must purchase your ticket before you go on board. You can purchase your ticket online or at the Harbour Office during normal opening hours. The Harbour Office is open all year round, see separate information regarding opening hours. You can pay in cash or by debit card.
During peak season, June-August, you can also pay for your ticket in the car queue although in that case you can only pay by debit card.

Jönköpings Länstrafik Ferry Card

The Jönköpings Länstrafik Ferry Card is valid for travel by ferry if the card has been issued for the whole of the county of Jönköping or for Gränna. You must be able to present a receipt.

If you do not have a ticket

If you have not purchased a ticket before the journey begins, and you do not have a debit card, you will asked for some form of identification and you will then be invoiced for the cost of the ticket. It is your responsibility as a passenger to ensure you have a valid ticket.

Presentation of a ticket and validity

The ticket must always be valid for a return journey Gränna–Visingsö, The ticket must be presented during the crossing from Gränna to Visingsö and must be purchased before you go on board. It is your responsibility as a passenger to ensure you have a valid ticket.

Taking a bicycle onboard the ferry

There is a fee when bringing the bicycle or moped onboard. Inlude the ticket online under Extras.

Making a vehicle reservation for the ferry between Gränna and Visingsö

If you wish to take your vehicle to Visingsö you must make a return vehicle reservation online or at the Harbour Office in Gränna at least 30 minutes before departure (10 minutes before departure during the low season). You will need to state the registration number, type of vehicle, and number of passengers when booking.

If you wish to pay in cash, you must purchase your ticket at the Harbour Office before you go on board.

NOTE: If you have made a vehicle reservation you must arrive at least 5 minutes before departure.

Opening hours for making a vehicle reservation by telephone

  • Daily from 08.00 to 17.00

Booking changes and cancellation

You can change your vehicle reservation online if you are unable to travel as you had intended. The ticket can be changed up to one hour before departure at no extra charge. The ticket price will be refunded if you cancel 7 days before departure. To do so, you will need to contact the Harbour Office. This also applies to passenger tickets.

Pre-booked vehicles

Pre-booked vehicles use lanes 1-4 at the harbour in Gränna.
High vehicles (caravans, motorhomes) use lanes 3-4.

Vehicles that have not been pre-booked

If you have not made a vehicle reservation, you must use the unbooked vehicle lane. In Gränna it is lane 7 and on Visingsö it is lane 1. If you are in the unbooked lane you will be allowed on board if space is available. There is no guarantee that you will be able to travel on the crossing of your choice.

Parking at the harbour in Gränna

There is ample parking space at the harbour in Gränna. There are also restaurants, kiosks, toilets, and a waiting room.

You can purchase ferry tickets or top up your Travel Card at the Harbour Office.

Parking at the harbour in Visingsö

Visingsö is a place we would like to safeguard in every way we can. We recommend all visitors to the island to leave their vehicle in Gränna if possible. If you wish to take your car across to Visingsö there are parking facilities close to the harbour.

There is a kiosk, toilets, and a waiting room at the harbour on Visingsö.

Tips if you are planning to travel by ferry

Summertime

During the summer the ferry is extremely busy. There could be queues and long waiting times. Plan your journey and set off well in advance to avoid long queues. The departures marked with an H in the timetable are particularly busy. A good tip is to travel during the morning. Alternatively, you could all travel together in one car, or park your car and travel as a pedestrian.

Be prepared

Be prepared to drive on board the ferry as soon as it arrives. Vehicles are allowed on board in the order they arrive at the ferry point. Follow the instructions of the crew members. Buses have priority.

Remain alert

Remain alert to what is happening around you, and do not use your mobile when driving on board.

Drive close to the vehicle in front of you

Drive right up to the gates or close to the vehicle in front of you. This will allow more vehicles to be carried. Exceptions: Disabled vehicles, where there must be a gap between the vehicles.

Turn off the engine and lights

Once you have parked on board, turn off the engine and apply the handbrake. Turn off all the lights on the car, particularly during the evening. Vehicle lights can dazzle the captain of the ferry and other vessels close by. You must remain in your vehicle during the crossing.

Motorcyclists

Make sure your motorcycle is parked safely and there is no risk of it falling over if the ferry were to roll.

Foot passengers and cyclists

When you go on board you must follow the markings along one side of the ferry. Cyclists must lead their bikes on board. All our larger ferries have an enclosed seating area beside the car deck to protect passengers from the weather. Once the ferry has docked, follow the markings that will lead you ashore. Be careful not to step out into the vehicle lanes when vehicles are driving on and off the ferry.

Visingsötrafiken Travel Card

If you travel with us regularly, you can purchase a Travel Card at the Harbour Office in Gränna. Your Travel Card is then topped up with the product you have purchased, and you are registered as a user in our system. You can also top up your card online.

The Travel Card is not personal, although it can only be used by one passenger per crossing.

Public transport on Visingsö

What can I do on Visingsö?

For further information about hiring a bike, the Remmalag horse and carriage tour, and other activities on Visingsö, go to the tourist information website.

Visitor guide Visingsö Länk till annan webbplats.

You can also contact the Tourist Information Centre by telephone or email.
Phone: +46771-211 300
Email: info@destinationjonkoping.se


Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Hamnkontoret
Telefon 036 -10 37 70

Öppettider för bokning av plats för fordon och köp av biljett:

Öppettider på Hamnkontoret

Tider till och med 10 oktober
måndag–fredag: kl. 8–17
lördag: kl. 9–14
söndag: stängt

Tider från 11 oktober
måndag–fredag: kl. 8–17
lördag–söndag: stängt