search
Sök
menu
Meny

Boendeparkering, områden

Du kan ansöka om boendeparkering inom blå och gul parkeringszon. Dessa zoner är uppdelade i mindre områden.

Du kan läsa om de olika zonerna under respektive rubrik. Under "dokument" på den här sidan hittar du informationsfolder med kartor.

Bäckalyckan

Bäckalyckan delas in i två områden: Bäckalyckan västra (område 40) och Bäckalyckan östra (område 41).

Bäckalyckan västra (område 40)

Gränserna för Bäckalyckan västra (omr 40) utgörs av Stadsparksgatan, Stadsparksberget och Selma Lagerlöfsgatan i väst, Dunkehallavägen i norr, tvärgatorna ner mot Bäckalyckevägen i öst (dock inte Bäckalyckevägen) och Humlevägen och Hemstigen i söder. Se karta i folder på sidan.

Bäckalyckan östra (område 41)

Gränserna för Bäckalyckan östra (omr 41) utgörs av Bäckalyckevägen i väst, Dunkehallavägen/Kortebovägen i norr, Ståhltorpsgatan och Kristinedahlsgatn i söder och Junegatan i öst. Se karta i folder på sidan.

Jönköping Söder

Jönköping Söder område 52-53, omfattar delen mellan Kungsgatans södra sida och Torpagatan. I väster begränsas området av Friardalen/Gröna gatan och i öster av Barnarpsgatan.

 

Torpa

Torpa, område 54, begränsas av Torpagatan i norr och Gränsgatan/Solbergagatan i söder. Från Gröna gatan (samt Syréngatan) i väster till Barnarpsgatan i öster.

Öster

Tekniska kontoret, tillsammans med stadsbyggnadskontoret, tog den 23 februari beslut om att genomföra en förändring kring boendeparkeringen på Öster. Samma regler för boendeparkering kommer gälla på Öster som på Söder. Förändringen kommer att genomföras från 3 april.

 

P-plats Ekhagsringen

P-plats Ekhagsringen, beviljas boende i fastigheter norr om Elektravägen fram t.o.m. Hagtornsgatan. Boendeparkeringen gäller endast på P-plats Ekhagsringen.

Huskvarna

Från och med den 20 mars 2017 införs parkeringsavgift på gatorna i stora delar av centrala Huskvarna. Samtidigt kan du som bor i området enkelt betala din parkering med ett boendekort till subventionerat pris. Gränserna för området utgörs av Grännavägen i väster, Järnvägsgatan i norr/öster och Huskvarna ån i väster/söder. Gäller dock inte P-zon 1 (Lila) eller P-zon 3(blå), se karta.

Liljeholmen

Från och med den 20 mars 2017 införs parkeringsavgift på gatorna på Liljeholmen. Samtidigt kan du som bor i området enkelt betala din parkering med ett boendekort till subventionerat pris. Gränserna för området utgörs av Järnvägen i väster, Vättern i norr, Liljeholmsparken och Starrgatan i söder och Saturnusvägen i öster.