search
Sök
menu
Meny

Sandupptagning, sandsopning

Sanden som använts till halkbekämpning under vintern samlas upp igen när vi bedömer att vintersäsongen är över.

Sandupptagningen ska vara klar den 15 april för kategorierna:

  • Prioriterade ytor
  • Huvudgator
  • Prioriterade gång- och cykelleder
  • Prioriterade gångbanor

För övriga ytor gäller 15 maj.

Via länken nedan "Karta över vinterväghållning i Jönköpings kommun", kan du se vilken kategori din gata tillhör.