search
Sök
menu
Meny

Driftsbidrag till enskilda vägar

Blommor och grönskande ängar.

Jönköpings kommun ger kommunalt bidrag till drift och underhåll av enskilda vägar. Markägare och föreningar som ansvarar för drift och underhåll kan ansöka om bidraget.

I Jönköpings kommun finns enskilda vägar som inte sköts av stat eller kommun. Det är istället andra som som ansvarar för drift och underhåll, t.ex.

  • markägare
  • samfällighetsföreningar
  • vägföreningar
  • vägsamfälligheter
  • ideella föreningar

Skicka in protokoll från årsmötet för att få bidraget

För att få det kommunala bidraget behöver föreningen först ansöka om bidrag hos Trafikverket. Först när ansökan är beviljad av Trafikverket kan väghållaren även få driftsbidrag från Jönköpings kommun.

Trafikverket: Ansök om bidrag för enskilda vägarlänk till annan webbplats

Jönköpings kommun ger driftsbidrag om 30% av Trafikverkets beräknade kostnader till drift och underhåll av dessa vägar. 

För att få del av bidraget från kommunen krävs att föreningarna årligen skickar in innevarande års årsmötesprotokoll med föregående års verksamhetsberättelse/ekonomisk redogörelse (underskrivet och justerat).

Adress:
Avdelningen Gata Park Skog
Administrativa enheten
Västra Storgatan 16
551 89 Jönköping