search
Sök
menu
Meny

Vägsamfälligheter

Blommor och grönskande ängar.

I Jönköpings kommun finns cirka 65 mil vägsamfällighetsvägar.

Kommunen lämnar ett bidrag på 30% och Trafikverket 60% till drift och underhåll.

För kommunal bidragsgivning till enskild väghållning i Jönköpings kommun är det beslutat att kommunalt bidrag ges till vägsamfälligheter som ej får statsbidrag och till enskilda utfartsvägar.

Vägföreningar

Till vägföreningarna i kommunen ges bidrag till drift och underhåll. Det innefattar också anläggningsbidrag.

Vägföreningar i kommunen:

 • Bankeryd
 • Barnarp
 • Bottnaryd
 • Hakarp
 • Kaxholmen
 • Lekeryd
 • Mellby
 • Månsarp
 • Norra Unnaryd
 • Ryd
 • Skärstad
 • Taberg
 • Tenhult
 • Öggestorp
 • Ölmstad
 • Öresrum