search
Sök
menu
Meny

Tvätta bilen rätt

Undvik fultvätt och gör ett aktivt miljöval genom att tvätta bilen i en anläggning för biltvätt! Undvik att tvätta bilen på garage­uppfarten, gatan eller andra hårda ytor, eftersom tvättvattnet då rinner ned i dagvattensystemet.

Tvättvattnet innehåller bland annat däckpartiklar, olje- och bränslerester, vägmaterial, giftiga tungmetaller och tensider. Dagvattnet leds oftast orenat ut i diken och vattendrag. Är det förorenat kan det skada djur, växter och dricksvattnet.

Miljöbalken säger att alla, både företag och privatpersoner, som bedriver någon form av nedsmutsande verksamhet, ska göra vad som krävs och är rimligt för att förebygga och motverka skador på människors hälsa och miljön.

Ett aktivt miljöval

Alla kan göra ett aktivt miljöval genom att tvätta bilen i en anläggning/biltvätt

  • som använder miljöanpassade produkter
  • har reningssystem som klarar uppsatta riktvärden för utsläpp.

Förutom automattvättarna finns det gör det själv-hallar.

Tvätta bilen hemma?

I undantagsfall, d.v.s. max 4 gånger per år och fastighet, accepteras att lera, grus och damm spolas av bilen på gräsbevuxen plan mark eller grusplan. Vattnet får inte rinna ner i dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag eller sjö. Vattentäkter får inte påverkas. 

Kontakt

Peter Prima
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 72 12

Maria Thorell
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 72 13

Karin Hellström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 30

Therese Mattisson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 25 01