Skog och träd

Här finns information om att rekreation, natur- och kulturmiljövärden är prioriterade mål för vår skogsskötsel. 

De är överordnade virkesproduktion.

Skogen är viktig för vår biologiska mångfald, rekreation, virkesproduktion och många andra ekosystemstjänster. Eftersom skogen konstant växer är det viktigt att utföra olika skogsåtgärder för att behålla skogens värde.

Senast granskad/publicerad: