search
Sök
menu
Meny

Skog och träd

Skogen är viktig för vår biologiska mångfald, rekreation, virkesproduktion och många andra ekosystemstjänster. Eftersom skogen konstant växer är det viktigt att utföra olika skogsåtgärder för att behålla skogens värde.

För Jönköpings kommuns skogsskötsel är rekreation, natur- och kulturmiljövärden prioriterade mål. De är överordnade virkesproduktion.