Skog och träd

Här finns information om kommunens skogar, åtgärder och skötsel i skogar och önskemål om gallring eller trädfällning på kommunal mark.

Skogslandskap med Tabergs topp i horisonten.