Parkeringsböter, kontrollavgift felparkerade fordon

Här hittar du information om att Jönköpings kommun ansvarar för övervakningen av parkering på allmän gatumark samt kommunens egen tomtmark.

Vårt uppdrag är i första hand att förhindra och ingripa vid trafikfarliga uppställningar vid bl.a. korsningar och övergångställen. Vi kontrollerar även korttids- och betalparkering. Kommunen utfärdar kontrollavgift på kommunens mark. Polisen utfärdar böter vid felparkering på allmän mark, det kallas det för parkeringsanmärkning.

Kontrollavgift (grön remsa)

Meddelas på kommunens tomtmark och handläggs av tekniska kontoret, Parkering. Eventuella invändningar ska ske skriftligt, via post eller mejl. Din överklagan ska innehålla kontrollavgiftens ärendenummer/OCR-nummer samt fordonets registreringsnummer.

Överklagan skickas till:
Jönköpings kommun
Tekniska kontoret
Parkering
551 89  JÖNKÖPING 
parkering.tk@jonkoping.se

Parkeringsanmärkning (gul remsa)

Meddelas på allmän gatumark och handläggs av närpolisen

Bestridande skickas till:
Polismyndigheten
Region Öst
Box 345
58103 Linköping

Läs mer om parkeringsanmärkning på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Avgifter vid kontrollavgift och parkeringsanmärkning

Plats

Avgift

På parkeringsplats för rörelsehindrad utan särskilt tillstånd

1200 kr

På eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångställe

1050 kr

Fordon uppställt på plats med stannaförbud

1050 kr

Fordon uppställt på plats med parkeringsförbud

800 kr

Ej erlagd avgift

600 kr

Avgiftsnivåerna har beslutats av kommunfullmäktige.

Betalning från utlandet/Payment from abroad

Kontrollavgift (green strip):

IBAN: SE23 9500 0099 6026 0 6630255
Bic NDEASESS
Pgnr 663025-5
Nordea Bank AB
10571 Stockholm

Parkeringsanmärkning (yellow strip):

Danske bank
SE-103 92 Stockholm
Sweden
BIC-kod: DABASESX
IBAN: SE4712000000012810117683

Senast granskad/publicerad: