Parkering 24 timmar utan avgift, vissa platser

Här finns information om 24-timmarsregeln gäller på allmän plats, där det är tillåtet att parkera men inga särskilda tidsbegränsningar finns skyltade.

Regeln finns omnämnd i trafikförordningen.

Vad står skrivet i förordningen?

Utdrag ur förordningen: ”På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.” 3 kap. 49a §

Det innebär att 24-timmarsregeln endast gäller vardagar och då normalt måndag–fredag, alltså alla dagar utom vardagar före helgdag, och helgdagar.

Om en helgdag infaller mitt i veckan (till exempel Kristi himmelsfärdsdag som alltid infaller en torsdag) så innebär det att även onsdagen räknas som lördag, det vill säga vardag före helgdag.

Några vanliga scenarier där 24-timmarsregeln gäller:

  1. Du parkerar ditt fordon måndag kl 12 och får stå till tisdag kl 12. 
  2. Du parkerar ditt fordon kl 18 på en fredag och får stå till kl 18 påföljande måndag.
    Med tanke på att 24-timmarsregeln inte gäller efter midnatt (vardag före helgdag inträder) ger det dig rätt att stå parkerad hela lördagen och söndagen, men också resterande 18 timmar in på måndagen efter helgen.   
  3. Du parkerar ditt fordon kl 18 på en lördag och får stå parkerad till kl 24 påföljande måndag.
    Du får parkera när som helst under tills dygnsskiftet söndag till måndag och ytterligare 24 timmar. 
  4. Du parkerar ditt fordon kl 18 på dag före röd dag
    (till exempel Valborgsmässoafton) och får stå parkerad till kl 18 nästkommande vardag (i detta exempel den 2 maj).

Senast granskad/publicerad: