Parkering i parkeringshus

Här kan du läsa mer om våra parkeringshus och parkeringsgarage. I parkeringshusen kan du parkera i 3 timmar för 25 kr.

Utfart från ett parkeringshus. En vit bil är på väg ut.