Parkeringsgarage Automobilpalatset

Parkeringshus med många smårutor i de stora fönstren.

Här finns information om parkeringsgarage Automobilpalatset. I detta parkeringsgarage finns endast förhyrda platser.

Platser: 100
Betalsätt: Endast förhyrda platser

Detta parkeringsgarage byggdes 1930 och kallades då Automobilpalatset. Byggnaden är ett av Sveriges första parkeringshus och dessutom unikt i sin utformning. Det byggnadsminnesförklarades 2001 och får därmed inte byggas om eller rivas.

Senast granskad/publicerad: