Vätterhems parkeringar

Här finns information om parkeringsövervakningen på det kommunala bostadsbolaget Vätterhems parkeringar.

Jönköpings kommun sköter parkeringsövervakningen på samtliga av Vätterhems parkeringar dagtid. Jour kvällar, nätter och helgdagar sköts av Securitas, tel: 0771-76 70 00

Observera att PRH-tillstånd (Parkeringstillstånd för rörelsehindrad) inte gäller som erlagd parkeringsavgift på Vätterhems parkeringar. Detta framgår också av skyltningen.

Du ka betala parkeringsavgiften direkt i parkeringsautomat eller med din mobiltelefon. I parkeringsautomaterna anger du i samband med köp sitt registreringsnummer, det används av parkeringsvakten för att kontrollera att du betalt.

Parkeringar hos Vätterhem inte ingår i P-zonsystemet för Jönköping och Huskvarna.

Var finns parkeringsautomaterna?

  • Kålgården – Boktryckargatan
  • Kristinedal – Coop Konsum Kristinedal
  • Strandängen – Ebba Ramsays väg 31
  • Råslätt – Affärscentrum
  • Öxnehaga – Vårdcentrum
  • Öxnehaga – Affärscentrum
  • Öxnehaga – Öxnehagaleden i höjd med Hästhagsgatan
  • Österängen – Affärscentrum
Avgift

Plats

Tim

Dag

15 dagar

30 dagar

Kålgården

10

50

150

220

Kristinedal

10

50

150

220

Strandängen

7

30

150

275

Råslätt

10

50

150

190

Öxnehaga

10

50

150

190

Österängen

10

50

150

190

*Mindre avvikelser kan förekomma, titta alltid på parkeringsskyltningen.

Senast granskad/publicerad: