Parkeringsavgifter

Här hittar du aktuella parkeringsavgifter och parkeringszoner i Jönköpings kommun.

Gatuparkering

Plats

Timtaxa

Dag

Två veckor

P-ZON 1 (lila)

18 kr

-

-

P-ZON 2 (grön)

18 kr

80 kr

-

P-ZON 3 (blå)

10 kr

50 kr

350 kr

P-ZON 4 (gul)

8 kr

40 kr

250 kr

Biljett är giltig i alla P-zoner med samma eller högre nummer, inom Jönköpings kommun. Detta innebär att du kan flytta med en P-biljett från en zon till en annan. Gäller även biljett för långtidsparkering. Tänk på att alltid följa tidsangivelsen för respektive parkeringsplats. P-husen ingår inte i zonsystemet.

Boendeparkering

Taxa

Kostnad/månad

A (Bäckalyckan östra, Jönköping Söder, Öster)

250 kr

B (Bäckalyckan västra, Torpa, Liljeholmen, Ekhagsringen, Huskvarna)

200 kr


P-hus centralt (P-hus Sesam, Per Brahe, Smedjan, Atollen, Övertaget)

Tid/typ

Kostnad

Timmar

16 kr

Dag (6.00-23.00)

100 kr

Dygn

120 kr

Boendeparkering (giltigt mån-sön)

800 kr/mån

5-dagarskort (giltigt mån-fre)

1250 kr/mån

6-dagarskort (giltigt mån-lör)

1300 kr/mån

7-dagarskort (giltigt mån-sön)

1350 kr/mån

Sesam, Smedjan och Atollen har gratis parkering på söndagar mellan kl. 11-17 (gäller inte Per-Brahe).

P-hus "yttre" (P-hus Biblioteket, Idrottshuset)

Tid/typ

Kostnad

Timmar

14 kr

Dag (6.00-23.00)

85 kr

Dygn

100 kr

Boendeparkering (giltigt mån-sön)

700 kr/mån

5-dagarskort (giltigt mån-fre)

1050 kr/mån

6-dagarskort (giltigt mån-lör)

1100 kr/mån

7-dagarskort (giltigt mån-sön)

1150 kr/mån

P-garage (Gradienten, Aktern, Järnbäraren)

Tid/typ

Kostnad

Dag (09-22)

18 kr/tim

Övrig tid (22-09)

2 kr/tim

Boendeparkering Aktern (endast boende i fastigheten)

800 kr/mån

Boendeparkering Järnbäraren (giltigt mån–sön)

800 kr/mån

Övriga parkeringsplatser‌

Plats

Kostnad

P-plats Ekhagsringen

Gul zon, se ovan

Ställplats Huskvarna

200 kr/dygn

Övriga p-system

Betalningssätt

Avgift

Anmärkning

Nyttokort

3 800 kr

Till villkoren

Serviceskivan

3 500 kr


P-25:an

Plats

Kostnad

Anmärkning

P-hus Atollen

max 25 kr (de tre första timmarna)


P-hus Biblioteket

max 25 kr (de tre första timmarna)


P-hus Per Brahe

max 25 kr (de tre första timmarna)


Per Brahegymnasiets skolgård

max 25 kr (de tre första timmarna)

endast lördag

P-hus Sesam

max 25 kr (de tre första timmarna)


P-hus Smedjan

max 25 kr (de tre första timmarna)


Spira

max 25 kr (de tre första timmarna)


Östra torget

max 25 kr (de tre första timmarna)


P-hus Idrottshuset

max 25 kr (de tre första timmarna)


Cykelparkering

Typ

Avgift

Abonnemangsplats i cykelgarage

100 kr/mån

Förvaringsskåp med eluttag

30 kr/mån

Cykelbox

100 kr/kvartal

Karta med parkeringszoner

Senast granskad/publicerad: