search
Sök
menu
Meny
Sök

Boendeparkering, områden

Du kan ansöka om boendeparkering inom blå och gul parkeringszon. Dessa zoner är uppdelade i mindre områden.

Du kan läsa om de olika zonerna under respektive rubrik. Under "dokument" på den här sidan hittar du informationsfolder med kartor.

Avgift boendeparkering

Taxa A: 750 kr/kvartal
Taxa B: 600 kr/kvartal

Nya parkeringsavgifter från 1 januari 2021

Bäckalyckan

Bäckalyckan delas in i två områden: Bäckalyckan västra (område 40) och Bäckalyckan östra (område 41).

Bäckalyckan västra (område 40)

Gränserna för Bäckalyckan västra (omr 40) utgörs av Stadsparksgatan, Stadsparksberget och Selma Lagerlöfsgatan i väst, Dunkehallavägen i norr, tvärgatorna ner mot Bäckalyckevägen i öst (dock inte Bäckalyckevägen) och Humlevägen och Hemstigen i söder. Se karta i folder på sidan.

Taxa B

Boendeparkering område Bäckalyckan 40.

Boendekortet gäller enbart inom markerat område.

Bäckalyckan östra (område 41)

Gränserna för Bäckalyckan östra (omr 41) utgörs av Bäckalyckevägen i väst, Dunkehallavägen/Kortebovägen i norr, Ståltorpsgatan och Kristinedalsgatan i söder och Junegatan i öst. Se karta i folder på sidan.

Taxa A

Boendeparkering Bäckalyckan område 41.

Boendekortet gäller enbart inom markerat område.

Jönköping Söder

Jönköping Söder område 52-53, omfattar delen mellan Kungsgatans södra sida och Torpagatan. I väster begränsas området av Friardalen/Gröna gatan och i öster av Barnarpsgatan.

Taxa A

Boendeparkering område område söder 52,53.

Boendekortet gäller enbart inom markerat område.

Torpa

Torpa, område 54, begränsas av Torpagatan i norr och Gränsgatan/Solbergagatan i söder. Från Gröna gatan (samt Syréngatan) i väster till Barnarpsgatan i öster.

Taxa B

Boendeparkering område Torpa.

Boendekortet gäller enbart inom markerat område.

Liljeholmen

Den som parkerar på gatorna på Liljeholmen måste betala parkeringsavgift. Du som bor i området kan enkelt betala din parkering med ett boendekort till subventionerat pris. Gränserna för området utgörs av Järnvägen i väster, Vättern i norr, Liljeholmsparken och Starrgatan i söder och Saturnusvägen i öster.

Taxa B

Boendeparkering område Liljeholmen.

Boendekortet gäller enbart inom markerat område.

Öster

Taxa A

Boendeparkering område Öster.

Parkering med boendekort är endast tillåtet i det rödmarkerade området.

P-plats Ekhagsringen

P-plats Ekhagsringen, beviljas boende i fastigheter norr om Elektravägen fram t.o.m. Hagtornsgatan. Boendeparkeringen gäller endast på P-plats Ekhagsringen.

Taxa B

Huskvarna

Den som parkerar på gatorna i stora delar av centrala Huskvarna måste betala parkeringsavgift. Du som bor i området kan enkelt betala din parkering med ett boendekort till subventionerat pris. Gränserna för området utgörs av Grännavägen i väster, Järnvägsgatan i norr/öster och Huskvarna ån i väster/söder. Gäller dock inte P-zon 1 (Lila) eller P-zon 3 (blå), se karta.

Taxa B

Boendeparkering område Huskvarna.

Boendekortet gäller för parkering inom det rödmarkerade området. Inom det streckade området gäller inte boendekortet.