Nyttokort parkering

Här finns information om hur företag som har verksamhet inom Jönköpings kommun kan ansöka om nyttoparkerings­tillstånd.

Nyttokortet ger rätt att parkera på avgiftsbelagda parkeringar utan att betala avgift inom Jönköpings kommun.

Nyttokortet placeras väl synligt i främre vindrutan med inställd ankomsttid.

Vid missbruk kan nyttokortet återkallas.
Förkommet nyttokort ersätts inte.

Kostnad för nyttokort

Kostnaden för nyttokort är 3 800 kr inkl. moms per kalenderår (faktureras).

Nyttokort beviljas för

Nyttokort beviljas för verksamheter vars fordon i större omfattning är inredda för verktyg alternativt kräver skrymmande utrustning/material för att kunna utföra arbetet som exempelvis:

 • Rörmokare
 • Plåtslagare
 • Snickare
 • Målare
 • Mattläggare/Golvfirmor
 • Hissreparatörer
 • Elektriker
 • Fastighetsskötsel
 • Fönsterputsare (av kommersiella lokaler)

Nyttokort beviljas inte för

Nyttokortet är inte avsett för fordon som i huvudsak används för förarens förflyttning och transporter av mindre mängder gods.

 • Att föraren måste transportera sig själv (eller andra personer) till och från olika platser
 • Arbetsledning
 • Kundbesök
 • Parkering vid ”hemmabasen”

Villkor nyttokort

 • Fordonet måste vara tydligt märkt med företagsnamn (logga). Nyttokortet gäller enbart de registreringsnummer (max tre) som anges vid ansökan.
 • Fordon som i större omfattning är inredda för verktyg alternativt kräver skrymmande utrustning/material för att kunna utföra arbetet.

Nyttokortet gäller på

 • Gatu- och tomtmark som är upplåten för allmän parkering av
  Jönköpings kommun (även P-hus).
 • Platser med max p-tid 15 minuter till 2 timmar får uppställning ske högst 2 timmar i följd.
 • Platser där max p-tid är längre än 2 timmar gäller angiven tid. Fordonet får dock inte stå uppställt längre än 8 timmar i följd.
 • Avgiftsbelagd parkering utan att behöva erlägga avgift.

Nyttokortet gäller inte

 • På privat tomtmark.
 • Där det är förbud att parkera eller stanna fordon.
 • På ändamålsplatser, vändplatser, plats för rörelsehindrad eller på parkeringsplats som anvisats för visst slag av fordon.

Ansökan om nyttokort

Du kan ansöka om nyttokort på stadsbyggnadskontoret, utvecklings- och trafikavdelningen. Se kontaktuppgifter i kontaktrutan.

Senast granskad/publicerad: