Serviceskiva till parkering

Här finns information om hur verksamheter inom socialförvaltningen som gör hembesök, räddningstjänst eller lokalvård kan ansöka om serviceskiva.

Serviceskivan finns att ansöka om för verksamheter som behöver parkera när de ska utföra uppdrag i medborgarens hem eller i kommunens lokaler. Den gäller endast på Jönköpings kommuns parkeringar.

Med serviceskivan kan du parkera i upp till två timmar på en avgiftsbelagd parkering men inte längre än vad som är skyltat på platsen.

Du ska placera serviceskivan väl synligt i främre vindrutan och ange din ankomsttid.

Vid missbruk kan serviceskivan återkallas och borttappad serviceskiva ersätts ej.

Kostnad

Kostnaden för serviceskivan är 3 500 kr inkl. moms per kalenderår.

Vem har rätt till serviceskiva?

De här verksamheterna har rätt till serviceskivan:

  • Verksamheter inom socialförvaltningen som gör hembesök
  • Räddningstjänst
  • Lokalvård

Serviceskivan gäller endast

  • För fordon märkta med företagsnamn (logga) som överensstämmer med företagsnamnet på serviceskivan.
  • Då serviceskivan placeras väl synlig i fordonets vindruta med angiven ankomsttid
  • På gator, torg och tomtmark som är upplåten för allmän parkering av Jönköpings kommun. Tomtmark kännetecknas av att det finns en tilläggstavla vid infarten med ett företagsnamn och telefonnummer.

Serviceskivan gäller inte

  • Där det är förbud att parkera eller stanna fordon.
  • På lastplatser, plats för rörelsehindrade eller på parkeringsplats som anvisats för ett visst fordon eller visst slag av trafikantgrupp.
  • På privat tomtmark.
  • På platser där det är förbjudet att stanna och parkera fordon för annat ändamål än det som anges på skylten.

Beställ serviceskiva

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Administratör parkering

Telefon 036-10 50 00