Planarbete och samhällsbyggnad

Här hittar du information om detaljplaner, översiktlig planering, stads- och kommundels­utveckling samt information till byggaktörer.