Planarbete och samhälls­byggnad

Här hittar du information om detaljplaner, översiktlig planering, stads- och kommundels­utveckling samt information till byggaktörer.

Stadsplanering innebär att ordna och forma helheten av byggnader, gator, torg och grönytor i tät bebyggelse. Jönköpings kommun växer och det finns ett stort behov av detaljplaner. Nu pågår även arbetet med en utbyggnadsstrategi för 200 000 invånare.

Stadsplanering handlade från början om att fastställa gränslinjer mellan byggnadskvarter och angränsande gator och vägar. Detta för att långsiktig ordna bebyggelse och undvika konflikter mellan markägare och andra parter.

Film om översiktlig planering

Film - Varför planerar vi trafiken och staden som vi gör?

Senast granskad/publicerad: