Detaljplanering

Här kan du ta del av gällande detaljplaner och få veta mer om pågående och kommande arbeten med nya detaljplaner.

Vy över Jönköpings centrum med piren och hamnen i förgrunden.