Karta med gällande detaljplaner

I kartan kan du hitta gällande detaljplaner i kommunen. Klicka i det gröna fältet för information om detaljplanen.

Vissa detaljplaner som antas har en längre genomförandetid och därför kan vissa handlingar som tagits fram i planarbetet vara aktuella för byggaktörer, konsulter och andra intressenter även under genomförandefasen.

Alla detaljplaner under genomförande A-Ö

Senast granskad/publicerad:

Detaljplaner som fått laga kraft, under genomförande

Här hittar du detaljplaner som är antagna, fått laga kraft och där det nu pågår uppbyggnad eller utbyggnad.

Två personer i bygghjälmar tittar upp mot byggnation.