Detaljplaner som har fått laga kraft - under genomförande

Här hittar du information om detaljplaner som är antagna, fått laga kraft och som nu är i en genomförandefas. Det vill säga under uppbyggnad/utbyggnad.

Vissa detaljplaner som antas har en längre genomförande tid och därför kan vissa handlingar som tagits fram i planarbetet vara aktuella för byggaktörer, konsulter och andra intressenter även under genomförandefasen. Du hittar dessa i menyn.

Karta med gällande detaljplaner

I kartan kan du hitta gällande detaljplaner i kommunen. Klicka i det gröna fältet så kommer du till gällande detaljplan.