search
Sök
menu
Meny
Sök

Ändring av detaljplan för Örlogsmannen 5 m.fl., Skeppsbron (etapp 1), Jönköpings kommun

Här hittar du information om ändring av detaljplanen för fastighet Örlogsmannen 5 m.fl.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för Örlogsmannen 5 m.fl., Skeppsbron (etapp 1), med aktbeteckning DP180215.

Syftet med ändringen är att anpassa bestämmelse om utrymning och fasad/takmaterial till de förhållanden som kommer råda vid tidpunkten för kommande bygglovärenden längs Kämpevägen och Jordbrovägen avseende transporter med farligt gods.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom om projektets omfattning så kommer genomförandet av ändringen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.


Ändringan av detaljplanen fick laga kraft 12 januari 2019.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Tidigare handlingar

Antagande

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Granskningshandlingar

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)
Pdf, 5.8 MB.
(Pdf, 5.8 MB)

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Antagande- och granskninsghandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

 

Översiktskarta