search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplaner under arbete

Här hittar du information om detaljplaner som är under arbete. Du har som medborgare möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning och är välkommen att delta på nedanstående samrådsmöten.

Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla berörda möjligheter att påverka. Läs mer om processen på vår sida Hur gör man en detaljplan. Under en detaljplans samråds- och granskningstid har du möjlighet att skicka in dina synpunkter. Tänk på att det är viktigt att du framför dina synpunkter skriftligen. Det gör det lättare för oss att föra vidare dina synpunkter till politikerna.

Digitala samrådsmöten

  • Detaljplan för Valplatsen 1 m.fl., 1 februari kl. 18:00
  • Detaljplan för Jungmannen 2-5 och Väster 1:13, 1 februari kl. 19:00
  • Detaljplan för del av Öggestorp 3:1 och 1:1, 23 februari kl. 17:30
  • Detaljplan för Lappen 16 m.fl., 1 mars kl. 17:30
  • Detaljplan för Flahult 19:8 m.fl., 1 mars kl. 19:00

Länk till samtliga digitala samrådsmöten läggs upp på respektive detaljplans sida några timmar innan mötet. Följ länken ovan.


Karta med pågående detaljplanarbete

I kartan kan du hitta detaljplaner under arbete, ytorna som är markerade med orange färg, och kommande detaljplanearbeten, ytorna som är markerade med röd färg. Genom att klicka på ytan du är intresserad av kommer du till sidan för det ärendet.