Detaljplaner ute på samråd eller granskning

Samrådsmöte

Detaljplan: Råslätts IP
Datum: 13 juni 2023
Tid: Kl. 18:00-19:30
Plats: Stadsgårdsskolans matsal

Karta med pågående detaljplaner

Orange ytor visa pågående detaljplaner. Klicka på ytan för att läsa mer om planen.

Alla pågående detaljplaner i bokstavsordning A-Ö

Senast granskad/publicerad:

Detaljplaner under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete och de som är ute på samråd eller granskning då du har möjlighet att lämna synpunkter.

Illustrationer som står vid en tavla och diskuterar.