Ändring av detaljplan för Bottnaryds prästgård 1:252, Bottnaryd, Jönköpings kommun

Här hittar du information om arbetet med att ändra detaljplanen för fastighet Bottnaryds prästgård 1:252.

Ansökan avser att möjliggöra i detaljplan för flerbostadshus.

Arbetet är påbörjat men i tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 3, 2023
Antagande: Kvartal 3, 2023
Granskning: Kvartal 2, 2023
Samråd: Kvartal 1, 2023

Handlingar

Översiktskarta

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Malin Andersson

036- 10 50 00


Senast granskad/publicerad: