Digital planportfölj

En översiktsbild på den digitala planportföljen

Här kan du med hjälp av den digitala planportföljen få en bra överblick av pågående och kommande planarbete i Jönköpings kommun.

Den digitala planportföljen ger en överblick av samtliga pågående och kommande planarbeten i kommunen. Du kan även hitta detaljplaner som är antagna och fått laga kraft de senaste två åren. För att se handlingar till ett detaljplanearbete som pågår finns en länk till varje detaljplan på hemsidan.


I den digitala planportföljen kan du bland annat se:

  • Syfte med detaljplanen
  • Aktuell tidplan
  • När samråd och granskning har ägt rum
  • När detaljplaner är antagna och fått laga kraft
  • Handläggare för planen
  • Ansvarig chef
  • Eventuellt antal bostäder


Så här använder du planportföljen

För att komma till planportföljen klickar du på länken nedan under Länkar

Planportföljen är indelad i fem delar. Allt innehåll i de två fälten till vänster, samt "listan" i mitten, styrs av vad som är inzoomat i kartan längst upp till höger. Är hela Jönköpings kommun synlig i kartan visas statistik för bostäder, vilken status planen har (cirkeldiagram) och listan för hela kommunen. Zoomar du in i kartan så att t ex bara Bankeryd syns, uppdateras de tre fältens statistik efter inzoomningen du gjort.

Vill du läsa mer om en enskild detaljplan kan du klicka på den i kartan eller i listan i mitten. Fältet under kartan uppdateras då med information om den plan du valt. Här hittar du även en länk till hemsidan och aktuella handlingar för planen.

Du kan även klicka på en tårtbit i cirkeldiagrammet, för att t ex få en lista på samtliga planer inför en viss fas i planprocessen.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Planavdelningen

Servicetelefon: 036-10 53 35

E-post: fragaplan@jonkoping.se