Karta över kommande detaljplanearbeten

Röda ytor visar områden där arbete med en ny detaljplan kommer påbörjas framöver.

Kommande detaljplaner i bokstavsordning A-Ö

Senast granskad/publicerad:

Kommande detaljplanearbeten

Här kan du få veta mer om kommande detaljplanearbeten för projekt som har fått ett positivt planbesked i stadsbyggnadsnämnden.

Vy över Huskvarna och Jönköping.