Kommande detaljplanearbeten

Här hittar du information om kommande detaljplanearbeten för projekt som har fått ett positivt planbesked i stadsbyggnadsnämnden.

Innan vi påbörjar arbetet med att ta fram en detaljplan ska ansökan om planbesked godkännas i stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadskontoret tar fram ett underlag till planbeskedet och utreder om förslag ska ges till stadsbyggnadsnämnden om att att den ansökta åtgärden kan prövas i ett detaljplanearbete. Stadsbyggnadsnämnden fattar sedan beslut om ansökan ska få ett positivt eller negativt planbesked.

När ansökan fått ett positivt planbesked prioriteras ärendet in i planavdelningens produktionsplan och ärendet får en preliminär starttid när arbetet med detaljplaneförslaget kan påbörjas.

Ett positivt planbesked ger ingen garanti för att en detaljplan i slutändan vinner laga kraft, utan svarar endast på om kommunen är villig att pröva ärendet i ett detaljplanearbete.

Karta med kommande planarbeten och detaljplaner under arbete

I kartan kan du hitta kommande detaljplanearbeten, ytorna som är markerade med röd färg, och detaljplaner under arbete, ytorna som är markerade med orange färg. Genom att klicka på ytan du är intresserad av kommer du till sidan för det ärendet.

Du kan förflytta dig i kartan genom att hålla in vänster musknapp och dra. Du kan zooma in och ut i kartan genom att antingen använda dig av minus och plus knapparna eller genom att använda scrollern på datormusen. Genom att öppna den stora kartan kan man söka direkt på fastighetsnamn eller adress. 

Senast granskad/publicerad: