Kommande detaljplanearbete för Älgkon 5-6, Jönköping

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Älgkon 5-6, som stadsbyggnadsnämnden beslutade 13 juni 2019.

Ansökan avser att möjliggöra nybyggnation av förskola i två våningsplan samt eventuellt kapacitetshöjande åtgärder inom skolområdet.

Detaljplanearbetet är inte aktuell att starta upp i dagsläget. Start kan komma på längre sikt när det finns medel för att göra de ombyggnationerna som kommer krävas på tomten.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: