search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete för Älgkon 5-6, Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 juni 2019 om positivt planbesked för Älgkon 5-6.

Ansökan avser att möjliggöra nybyggnation av förskola i två våningsplan samt eventuellt kapacitetshöjande åtgärder inom skolområdet.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2022. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta