search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommande detaljplanearbete för Bottnaryds prästgård 1:252, Bottnaryd, Jönköpings kommun

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Bottnaryds prästgård 1:252, som stadsbyggnadsnämnden beslutade 13 februari 2020.

Ansökan avser att möjliggöra i detaljplan för flerbostadshus.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2022. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta