Kommande detaljplanearbete för Målö ängar (etapp 2)

Här hittar du information om detkommande planarbetet för att möjliggöra bostäder inom Målö ängar, Taberg

Ansökan avser att möjliggöra för nya bostäder och del av planprogrammet för Målö ängar.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas runt 2024. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: