search
Sök
menu
Meny
Sök

Medborgardialog om Österängen, resultat

Teckning med villor.

En av teckningarna från dialogen som genomfördes på Österängsskolan.

Här hittar du information om den medborgardialog som genomfördes under hösten 2020 om vad som är viktigt när Österängen utvecklas.

Medborgardialogen genomfördes som en webbenkät och genom en riktad dialog tillsammans med Österängsskolan där sex klasser besvarade en enkät och två av dessa genomförde även en rituppgift. Totalt besvarade 147 personer enkäterna.

Dialogen har visat att Österängsborna bland annat värdesätter och tycker om:

  • Platser med grönska och koppling till vattnet som erbjuder rekreation.
  • Platser för möten och samtal.
  • Platser för lek, sport och aktiviteter.

Österängsborna ser utvecklingspotential på en del platser som upplevs som tråkiga eller otrygga:

  • Platser med dålig skötsel eller renoveringsbehov.
  • Platser som upplevs som outnyttjade och saknar koppling till tydliga aktiviteter.
  • Platser med dålig belysning, mycket buskage och lite rörelse som idag kan upplevas som otrygga.

Det finns en efterfrågan på:

  • större utbud av butiker, verksamheter och service.
  • fler mötesplatser och utveckling av befintliga mötesplatser,
  • fler och nya typer av aktiviteter.

Av de platser som pekades ut för nya bostäder var det primärt platser som är outnyttjade, restytor eller platser upplevs som otrygga. En del har svarat att de inte tycker att det behövs nya bostäder på Österängen. Flera efterfrågade bostadsrätter eller lägre småskalig bebyggelse så som parhus men majoriteten av de svarande ville ändå bo i hyresrätter i framtiden.

Några citat

Nedan är några citat från svarande i medborgardialogen.

Österängens själ är de olika små naturområdena för rekreation. Här samlas människor för att prata och umgås med varandra, även över kulturgränserna. (man 50-59 år)


Fotbollsplanen och hela gångvägen från Willys till Bagaregatan. Känns slitet, eftersatt, gammalt, smutsigt. (kvinna 30-39 år)

 

Riv garagen och bygg hus där - då ”bygger man in” otäcka platser. Det hade varit fint med lite hus som påminner om husen på Kungsängen - bygga ihop områden och ta bort det otäcka där vid undergången. (Kvinna 40-49 år)


Dialogsvar i karta

Klicka på punkterna i kartan för att se synpunkten om platsen.