Aktuella projekt och utskick av anbudsförfrågan

Här listar vi aktuella projekt med tidplan för anbudsförfrågan.

Ridhus, Klämmestorp

Nybyggnad av ridhus samt klubblokal.

Utskick av anbudsförfrågan: december 2021.

Kålgårdsskolan

Nybyggnad av skola F–6 på Kålgårdsområdet.

Utskick av anbudsförfrågan: kommer mer information inom kort.

Idas skola

Omfattande renovering/ombyggnation av invändiga lokaler samt fasad.

Utskick av anbudsförfrågan: april 2022.

Bäckadalsgymnasiet

Ombyggnad/renovering av klassrum/matsal m.m samt brandskyddsåtgärder.

Utskick av anbudsförfrågan: juni 2022.

Sanda högstadium

Nybyggnad av skola årskurs 7-9 samt sporthall.

Utskick av anbudsförfrågan: september 2022

Bottnarydsskolan

Nybyggnad av F–6 samt rivning av befintlig skola.

Utskick av anbudsförfrågan: mars 2023

Djupadalsskolan, 7–9

Nybyggnad av skola 7–9.

Utskick av anbudsförfrågan: november 2022.

Djupadal, sporthall

Nybyggnad av sporthall.

Utskick av anbudsförfrågan: november 2022.

Herrgårdsgärdet, äldreboende och förskola

Vi bygger ett nytt äldreboende och en förskola på Herrgårdsgärdet i Tenhult.

Utskick av anbudsförfrågan: våren 2023.

Senast granskad/publicerad: